Trang trí móng theo yêu cầu: đắp bột/ sơn mắt mèo/ sơn loang phối màu