Sơn gel bàn tay hoặc bàn chân với sản phẩm sơn cao cấp CND, Bandi, Very Good Nails,…