Cắt gọn và dũa móng, làm sạch da (nếu cần), sơn classic tay/ chân với sản phẩm sơn organic dành riêng cho bé