Trang trí móng theo yêu cầu: sơn nhũ/ fen đầu móng/ sơn lì/ sơn ombre