Bao gồm cắt dũa móng, làm sạch da và sơn thường  tay hoặc chân với sản phẩm sơn cao cấp CND, Zoya, OPI,…